Tradition

Överlåtelse av besittningen till en lös sak.

Vid ett köp ger tradition förvärvaren ett skydd mot säljarens borgenärer, vilket han annars inte har (undantaget konsumentköp).

Se exempelvis lösöresköpslagen och KKöpL 49 §.