För att reglera priserna på fiskprodukter. Förordning (1991