Förordnande avseende tidigare ådömd påföljd

Beskrivning saknas!