Första avtalets princip

Det först ingångna kollektivavtalet gäller.

Principen konstruerades av Arbetsdomstolen och innebär att om en arbetsgivare är bunden av ett kollektivavtal beträffande viss verksamhet och därefter tecknar ytterligare ett kollektivavtal beträffande samma verksamhet, är det endast anställningsvillkoren i det första kollektivavtalet som arbetsgivaren är skyldig att tillämpa.