Fideikommiss

Egendom som måste gå i arv enligt en speciell ordning.

Förr var det ett vanligt sätt att se till att fastigheter inte delades upp när de gick i arv från generation till generation utan fördes vidare i samma skick, vanligtvis genom att egendomen gick i arv från fadern till den äldste sonen. Idag är det i Sverige, liksom i många andra länder, inte möjligt att testamentera egendom på det här sättet.

Ägaren till ett fideikommiss kan inte sälja, testamentera bort eller på andra sätt avhända sig egendomen, men har rätt att bruka och ta del av avkastning från den.

I Sverige kom 1963 den s.k.avvecklingslagen som innebär att ett fideikommiss avvecklas när den som var innehavaren till det den första januari 1964 avlider.

Mer information om fideikommiss finns hos Kammarkollegiet.