Fastighet

Fast egendom i form av ett särskilt bestämt jordområde som registrerats i fastighetsregistret.

Till skillnad från lös egendom är alla fastigheter registrerade. Det ska vara möjligt för envar att ta reda på vem som äger ett visst landområde (publicitetsprincipen).

Varje fastighet har en viss registerbeteckning, exv "Stenvreten 1:3". Fastigheter kan delas upp, slås ihop och ändras genom fastighetsbildning.