lagen.nu

Fordonsförsäkring

Ingen har skrivit en beskrivning av "Fordonsförsäkring" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Fordonsförsäkring finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (2)

NJA 2008 s. 668: En bil hade sålts genom ett avbetalningskontrakt med återtagandeförbehåll. Sedan köparen underlåtit att betala hela kontantinsatsen och den första månadsbetalningen, återtog säljarens rättsinnehavare...
NJA 2010 s. 227: En person som köpt en bil på avbetalning medåtertagande-ochäganderättsförbehåll sålde bilen vidare innan skulden på bilen var betald. Den nye köparen tecknade vagnskadeförsäkring för bilen. Eftersom...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation