Formkrav, Muntlig överenskommelse, Bevisbörda

Beskrivning saknas!