Fråga om meddelande av förhandsbesked

Beskrivning saknas!