Fysisk person

En vanlig, levande person.

Alla fysiska personer har rättskapacitet, men vissa (exv omyndiga) saknar rättslig handlingsförmåga.