Hemulansvar

Säljarens ansvar för att han är rätt ägare till egendomen och att inga rättsliga fel således finns vid tillfället för köpet.

Se 4 kap. 21 § jordabalken.