Hyreslagen

12 kap.jordabalken brukar kallas för hyreslagen. Här finns de omfattande reglerna om hyra av bostad och lokal.