Icke-periodisk skrift

Om en skrift inte uppfyller kraven för att vara en periodisk skrift är det en icke- periodisk skrift. Exempel på icke-periodiska skrifter är böcker, kataloger, broschyrer, reklamblad etc.