Inkomst av tjänst

Inkomst av tjänst är ett av inkomstskattelagens tre inkomstslag, de andra två är inkomst av näringsverksamhet och kapital. Endast fysiska personer beskattas i detta inkomstslag.

Beskattning sker vanligen i detta inkomstslag då verksamheten bedrivs varaktigt och med vinstsyfte, men saknar självständighet. Om inkomsten saknar vinstsyfte betraktas det som hobby, och beskattas enligt särskilda regler.


Översikt över kapitel om inkomstslaget tjänst

Kapitel 10
Grundläggande bestämmelser samt vad som ska tas upp i inkomstslaget tjänst, sätter ramarna för inkomstslaget.
Kapitel 11
Vad som skall tas upp inom ramarna för ramarna av inkomstslaget.
Kapitel 12
Vad som skall dras av inom ramarna för ramarna av inkomstslaget.