Instansordningens princip

Processrättslig princip som återfinns i 13 kap. 3 § 2 st. 2 p. RB.

Principen innebär att om någon överklagat en fråga till hovrätt så får inte en ändring av talan ske så att hovrätten har att bedöma en fråga som inte varit uppe till behandling i tingsrätt. Sådan ändring av talan skall avvisas.