Jämkning av allmänt skadestånd

Beskrivning saknas!