Jämkning av dagsbotesbeloppets storlek

Beskrivning saknas!