Jämkning av testamente

En bröstarvinge som vill få ut sin laglott måste begära jämkning av testamentet.

Begäran om jämkning innebär helt enkelt att man säger till testamentstagaren att man vill få ut sin laglott (det krävs inte att man väcker talan om jämkning). Man måste säga till inom sex månader från det att man blivit delgiven testamentet, annars har rättigheten gått förlorad (7 kapitlet 3 § 3 stycket ärvdabalken).

Begäran om jämkning skiljer sig från klander av testamente. Till skillnad från klandertalan, där man hävdar att testamentet är ogiltigt, är ett testamente som kränker laglotten giltigt. Däremot jämkas det för att bröstarvingen ändå ska få ut sin laglott.