Laglott

Den del av en bröstarvinges arvsrätt som denne alltid har rätt till.

Laglotten regleras i 7 kap. 1 § ärvdabalken och består av hälften av arvslotten.

Exempel: A, änka, dör och efterlämnar två bröstarvingar, B och C. Värdet efter A är 100. Om inget testamente finns ska B och C dela på detta, dvs. 50 var (deras arvslott). A har dock skrivit ett testamente som ger all kvarlåtenskap till Djurens vänner. Om B och C påkallar jämkning av testamentet (se 7 kap. 3 § ärvdabalken) kan de dock få ut sina laglotter som är hälften av arvslotten, det vill säga 50/2=25: De får ut 25 var och 50 går till Djurens vänner.