Kollektivavtalsbärande arbetstagarorganisation

Arbetstagarorganisation som arbetsgivaren har ingått kollektivavtal med.