Legal acceptfrist

Den tid inom vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud innan det förfaller. Legal acceptfrist räknas om anbudsgivaren inte har angivit någon annan frist inom vilken har vill ha sitt svar. Hur lång den är avgörs från fall till fall. Vid bedömningen av den legala acceptfristens längd tar man hänsyn till:

  1. Tiden för anbudets befordran
  2. Skälig betänketid för mottagaren
  3. Tiden för svarets befordran

Se även AvtL 3 §