Likvärdighetsprincipen

Samma processuella regler skall tillämpas vid en talan som grundar sig på gemenskapsrätten som vid en jämförbar talan som grundar sig på nationell rätt.

Se fallet Levez (Mål C-326/96).