Metod 2 enligt bilaga I till konglomeratdirektivet