Minoritetsorganisation

Arbetstagarorganisation som arbetsgivaren inte har ingått kollektivavtal med men som har medlemmar på arbetsplatsen, jfr kollektivavtalsbärande arbetstagarorganisation.