Negativ avtalsverkan

Huvudregeln i svensk rätt är att man måste acceptera ett avtal för att bli bunden av det. Man kan inte bli bunden på grund av sin passivitet så kallad negativ avtalsverkan. (synonymt: Negativ avtalsbindning)

Negativa säljmetoder godtas som huvudregel alltså inte i svensk rätt. Ett exempel på detta är att försäljare ibland kan skicka fakturor (anbud) eller varor utan att man beställt någonting aktivt. Normalt behöver man då inte skicka tillbaka varan eller tacka nej för att slippa betala.

När det gäller förnyelser av försäkringar eller prenumerationer kan det dock vara tillåtet med negativ avtalsverkan. Då kan säljaren skicka ut en faktura med ett inbetalningskort och mottagaren blir betalningsskyldig om han inte aktivt markerar att han inte vill förnya avtalet.

Många bokklubbar har en typ av negativ avtalsverkan. Om man nappar på ett erbjudande ingår man skriftligen ett avtal där man exempelvis binder sig att köpa månadens bok eller liknande om man inte aktivt tackar nej.

Se även passivitetsbindning