Passivitetsbindning

Bundenhet genom passivitet. Ett vidare begrepp än negativ avtalsverkan då det förutom bundenhet till avtal kan röra sig om bundenhet till bevis. Se exempelvis 19 § och 21 § Lagen om handelsagenturer.