Negativt kontraktsintresse

Det belopp som ger den skadelidande ersättning för direkta förluster vid ett kontraktsbrott.

Jfr positivt kontraktsintresse.

Mall:Stub