Plan- och bygglagen, bygglov för brygga (avslag)

Beskrivning saknas!