Primär sekretessbestämmelse

En bestämmelse i sekretesslagen som är direkt tillämplig hos en myndighet kallas för primär sekretessbestämmelse, jmf sekundär sekretessbestämmelse.