lagen.nu

Primär sekretessbestämmelse

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

En bestämmelse i sekretesslagen som är direkt tillämplig hos en myndighet kallas för primär sekretessbestämmelse, jmf sekundär sekretessbestämmelse.

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation