Publica fides

"Offentlig trovärdighet"

Jfr publicitetsprincipen.