Publicitetsprincipen

Överlåtelse av äganderätt m.m. ska kunna iakktas av tredje man

Publicitetsprincipen är starkast inom fastighetsrätten, där en mängd rättsverkningar är knutna till inskrivning i fastighetsregistret.

Jfr publica fides