Rådighetsfel

Föreligger om en myndighet har inskränkt eller förbjudit viss användning av varan. Trots att den får säljas så får den inte användas.