Relaxation

Att frigöra en fastighet från inteckningsansvar, när den intecknats gemensamt med andra fastigheter.