Riksdagen

Riksdagen är folkets främsta företrädare enligt 1 kap. 4 § regeringsformen.

För riksdagens arbete gäller Riksdagsordningen.