Sådana investerare som avses i 10 § andra stycket, eller