Sak

En materiell egendom.

En sak i juridisk mening är en materiell egendom. Denna definition undantar exv. fodringar, nyttjanderätter, värdepapper och upphovsrätter, som är egendom, men inte saker. En fast sak är antingen ett område av jordytan (fastighet) eller byggnader och/eller tillbehör på detta. En lös sak går att flytta. Vissa lösa egendomar kan vara fasta saker, exv. hus på annans grund.