Sekundär sekretessbestämmelse

En bestämmelse i offentlighets- och sekretesslagen, som normalt inte ska tillämpas av en viss myndighet, som enbart kan tilläpas av myndigheten först efter att bestämmelsens tillämplighet överförts från en annan myndighet, jämför primär sekretessbestämmelse.