lagen.nu

Sekundär sekretessbestämmelse

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

En bestämmelse i offentlighets- och sekretesslagen, som normalt inte ska tillämpas av en viss myndighet, som enbart kan tilläpas av myndigheten först efter att bestämmelsens tillämplighet överförts från en annan myndighet, jämför primär sekretessbestämmelse.

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation