lagen.nu

Skattebefrielse

Ingen har skrivit en beskrivning av "Skattebefrielse" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Rättsfall med detta begrepp (2)

NJA 1997 s. 498: Sammanslutning vars huvudsakliga ändamål utgjorts av vård i form av psykoterapi och annan verksamhet till främjande av sådan vård har ansetts befriad från skattskyldighet enligt 3 § 1 st lagen...
NJA 2009 s. 733: Stämpelskatt. Ett sådant intyg som avses i 7 § fjärde stycket lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter måste, för att kunna ge rätt till skattebefrielse vid transport av...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation