lagen.nu

Skiljeman

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

  1. OMDIRIGERING Skiljenämnd

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Externa länkar

Begreppet Skiljeman finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (3)

NJA 1981 s. 1205: Frågor om giltigheten av skiljeklausul som upptagits i villkor för en på kollektivavtal grundad tjänstegrupplivförsäkring och om jäv för skiljeman i en skiljenämnd som inrättats enligt sådana...
NJA 1998 s. 574: Fråga om skiljemannaarvodens skälighet. 23 § lagen (1929:145) om skiljemän.
NJA 2010 s. 317: Klander av skiljedom. En skiljeman utsedd av en part som företräddes av ett ombud vid en viss advokatbyrå har tidigare utsetts till skiljeman av parter som företrätts av ombud från samma advokatbyrå....
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation