Skrotningsavgift reducerades däremot inte

Beskrivning saknas!