Solidarisk ersättningsskyldighet för ombud

Beskrivning saknas!