lagen.nu

Spioneri

Ingen har skrivit en beskrivning av "Spioneri" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Spioneri finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Legaldefinitioner (1)

Rättsfall med detta begrepp (1)

NJA 2011 s. 838: Resningsärende. Betydelsen av att lång tid (65 år) förflutit sedan de sakförhållanden inträffade som den tidigare domen avsåg.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation