Stående anbud

Anbud som gäller tills vidare. Se 8 § avtalslagen.