Stadsbyggnadsnämnds beslut i ärende om bygglov

Beskrivning saknas!