Täktverksamhet, Interimistiskt förordnande

Beskrivning saknas!