lagen.nu

TV-reklam

Ingen har skrivit en beskrivning av "TV-reklam" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet TV-reklam finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (10)

MD 2004:16: Bolag har förbjudits att vid marknadsföring av mobiltelefonabonnemang genom förmånserbjudande underlåta att lämna tydlig information om anslutningsavgift, fasta löpande avgifter för abonnemanget samt...
MD 2004:4: Ett bolag har i TV-reklam och i tidningsannonser vid marknadsföring av personbilar använt påståendena "En bil som renar luften från skadligt ozon" respektive "Städar luften". Påståendena har...
MD 2006:27: Ett bolag har marknadsfört ett medicinskt plåster som godkänts för behandling av epikondylit (tennisarmbåge) och ankelstukning. Bolaget har vid marknadsföringen använt uttrycket ”Om du vet var du har...
MD 2007:10: Ett bolag har vid marknadsföring av en smärtstillande gel använt påståenden om produktens popularitet och effekt. Vissa av påståendena om produktens popularitet har befunnits obestyrkta och därmed...
MD 2007:15: Ett bolag har vid marknadsföring av hemelektronik i tre påtalade reklamfilmer gjort jämförelser mellan försäljning i traditionell butik och försäljning via Internet. En av filmerna har ansetts ge...
MD 2007:17: Ett bolag har vid marknadsföring av konsumentkrediter via radio, TV och Internet använt formuleringar som innehållit budskapet att krediten kan erhållas snabbt. Radioreklamen har ansetts strida mot...
MD 2007:5: Ett bolags marknadsföring av hemelektronik har inte ansetts innefatta otillbörliga lockerbjudanden. Förbud har dock meddelats bolaget att använda dels formuleringen "tillgångsgaranti" då samtliga...
MD 2008:1: Ett bolag har vid marknadsföring av ett förmånserbjudande beträffande glasögon, där kunden vid köp av ett par glasögon kan få ett andra likvärdigt par på köpet, använt beteckningen "0:-"....
MD 2010:20: Ett bolag har vid marknadsföring av glasögon använt formuleringarna "2 för 1" och "0 kr" samt påståendena "Du avgör själv vilken typ av glasögon du vill komplettera med", "ett par identiska i reserv"...
NJA 2008 s. 309: Vid TV-utsändning av spelfilm har utan regissörens samtycke avbrott gjorts för reklam. Förfarandet har ansetts utgöra en kränkning av upphovsmannens egenart. 3 § andra stycket lagen (1960:729) om...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation