Testatrix

Kvinnlig testamentsgivare.

Den manliga motsvarigheten betecknas testator.