lagen.nu

Tidning

Ingen har skrivit en beskrivning av "Tidning" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Tidning finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (7)

MD 2004:13: Användning av kännetecknet RESIDENCE för en fastighetsmäklarfirma har varken ansetts innebära renommésnyltning eller vilseledande om det kommersiella ursprunget gentemot ett annat företags utgivna...
MD 2004:9: En tillverkare av hund- och kattfoder har i sin marknadsföring gjort en rad påståenden med innebörd att djuren föredrar de egna produkterna framför såväl vissa namngivna konkurrenters produkter som...
MD 2006:15: En annons på en tidnings första sida har utformats och presenterats på sådant sätt att det inte tydligt framgått att det varit fråga om marknadsföring. Annonseringen har därför ansetts otillbörlig....
MD 2006:19: Ett dagligvaruhandelsföretag har vid marknadsföringen av sina produkter bl.a. använt sig av benämningarna "Vi - fria handlare i samverkan" och "Vi-butikerna". Företagets användning av ordet "Vi" har...
MD 2006:21: Ett tidningsföretag har tagit emot och låtit införa en färdig annons avseende bantningsprodukter. Marknadsföringen har befunnits vilseledande i fråga om produkternas egenskaper och därmed...
MD 2013:12: Fråga om användning av ordet "kvinna" och/eller dess typografiska utformning i titeln på en tidskrift utgjort en vilseledandeaffärsmetod enligt punkten 13 i bilaga 1 till direktiv 2005/29/EG, den...
NJA 1985 s. 909: Fråga om ansvaret för daglig tidnings intrång i upphovsrätt till litterärt verk.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation