Tvångslicens

Inom upphovsrätten innebär en tvångslicens att en rättighetsinnehavare inte kan förhindra att hans verk används i enlighet med gällande bestämmelser men han kan kräva viss ersättning.

Om parterna inte kan enas om ersättningens storlek kan den fastställas av Stockholms tingsrätt.

Bernkonventionen, till vilken Sverige är anslutet, medger enbart undantagsvis och för särskilda ändamål att den nationella lagstiftningen för ett anslutet land får innehålla regler om tvångslicens.

Jämför med avtalslicens som förutsätter ett kollektivavtal mellan en grupp organiserade rättighetsinnehavare och användaren.