Undanröjande av föreläggande av ordningsbot

Beskrivning saknas!